Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Vijf nieuwe erfgoedcellen in Vlaanderen

30 november 2020

Sinds 9 oktober zijn er geen 21 maar 26 erkende erfgoedcellen in Vlaanderen. De Vlaamse regering keurde toen de werkingssubsidies voor de periode 2021-2026 goed. 21 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en vijf steden dienden een aanvraag in. In het totaal maakte de Vlaamse regering hiervoor 7,55 miljoen euro vrij. Een verhoging van bijna 1,64 miljoen euro tegenover de vorige beleidsperiode. Niet alleen de vijf nieuwe werkingen kunnen hiermee ondersteund worden. Ook de bestaande werkingen krijgen hierdoor extra ondersteuning.

Welke erfgoedcel is in mijn regio actief?

Het overzicht van de bestaande erfgoedcellen vind je hier. Vanaf 2021 komen daar volgende erfgoedcellen bij:

  • Antwerpse zuidrand: zeven gemeenten uit de regio tussen Antwerpen en Mechelen
  • De Merode: zes gemeenten op de grens van de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg
  • Erfgoed Voorkempen: dertien gemeenten ten noorden van Antwerpen
  • Rivier & Land: vijf gemeenten uit de regio rondom Mechelen
  • Variant: dertien gemeenten uit Vlaamse Ardennen

Vanuit PARCUM gaan we graag met deze nieuwe organisaties in gesprek om zo tot een goede samenwerking rond religieus erfgoed in hun regio te komen.

Wat kan een erfgoedcel voor mij betekenen?

Een erfgoedcel ondersteunt en inspireert mensen en organisaties die zelf met lokaal erfgoed aan de slag willen gaan. Dit doet ze op diverse manieren. Het opzetten van publieksprojecten, het in kaart brengen, conserveren of digitaliseren van collecties, ... Kortom, een erfgoedcel spant zich in voor al het cultureel erfgoed in een regio of stad. Dus ook het religieus erfgoed.

DSC 0079

Zo helpen sommige erfgoedcellen bij:

  • het opstellen van een erfgoedinventaris
  • het organiseren van een tentoonstelling van het religieus erfgoed in je kerkgebouw
  • het digitaliseren van je erfgoedcollectie
  • het mee levend houden van je lokale processie
  • ...

De erfgoedcellen zijn voor PARCUM zeer waardevolle partners. Samen bereiken en ondersteunen we het hele religieus erfgoedveld. Waar nodig verwijzen we door en werken we samen.

Andere interessante blogartikels