Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

PARCUM en KADOC-KU LEUVEN samen in de bres voor religieus erfgoed

8 juni 2021
Geschreven door Dimitri Stevens

De religieuze diversiteit in Vlaanderen weerspiegelt zich in een rijk religieus erfgoed. Dat toont zich in verschillende gedaantes – onroerend, roerend en immaterieel – en is tot stand gekomen in uiteenlopende contexten. Een duurzame zorg voor en bekendmaking van het religieus erfgoed in Vlaanderen is daarom belangrijk. Voor zowel de geloofsgemeenschappen als voor de bredere samenleving. PARCUM en KADOC-KU Leuven zijn al jaren voortrekkers op dat vlak. Vanuit hun eigen profiel en specifieke opdracht en in dialoog met de erfgoedgemeenschappen dragen ze beiden zorg voor religieus erfgoed, ontsluiten ze de waarde en betekenissen ervan voor de samenleving en stellen ze het veilig voor toekomstige generaties.

Om de samenwerking tussen de twee organisaties te verstevigen, ondertekenden PARCUM en KADOC dit voorjaar een samenwerkingsovereenkomst.

Complementaire expertises

De complementaire expertises van PARCUM en KADOC inzake religieus erfgoed bieden veel mogelijkheden voor samenwerking en synergie. Terwijl PARCUM gespecialiseerd is in gebouwen en objecten, richt KADOC zich op het documentair erfgoed van geloofsgemeenschappen: archieven en bibliotheken. Over immaterieel erfgoed hebben beide organisaties een ruime expertise.

PARCUM en KADOC willen dat potentieel ten volle valoriseren, om zo de beste zorg voor religieus erfgoed in Vlaanderen te verzekeren. Via een inclusieve, participatieve aanpak willen zij tegemoet komen aan de noden en verwachtingen van erfgoedbeheerders, overheden en de bredere samenleving en proactief inspelen op de grote actuele uitdagingen. Daarbij gaat het enerzijds om de ingrijpende transformaties binnen de rooms-katholieke kerk, anderzijds om de snel toenemende diversiteit van het levensbeschouwelijke landschap.

De regioadviseurs van PARCUM en de consulenten van KADOC helpen bij alle aspecten van het beheer en de bekendmaking van religieus erfgoed: materiële zorg, inventarisatie, selectie en waardering, publieksgerichte projecten, herbestemming, ... Beide organisaties voorzien bovendien een ruim vormingsaanbod.

Samenwerken via erfgoedprojecten

De samenwerking tussen PARCUM en KADOC vertaalt zich ook in erfgoedprojecten. Een mooi voorbeeld is ‘Hemelsbreed. Divers religieus erfgoed in Vlaanderen’, waarbij we in 2019-2020 gezamenlijk het erfgoed van de verschillende erkende erediensten in kaart brachten en hun specifieke noden onderzochten. De projectresultaten worden vanaf 2021 verankerd in de dienstverlening van KADOC en PARCUM en vertaald in pilootprojecten.

Een samenwerking die al langer loopt, is het project ‘Op handen gedragen’. PARCUM, KADOC en HISTORIES slaan de handen in elkaar om processiecomités te adviseren en te ondersteunen. Samen brengen we de processiecultuur in Vlaanderen in kaart en we organiseren een tweejaarlijks netwerkmoment. Op 20 november 2021 verwelkomen we je in Antwerpen. Meer informatie volgt binnenkort.

Andere interessante blogartikels