Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Erfgoed verschillende erediensten in kaart gebracht

25 november 2020
Geschreven door Julie Aerts

Een boeiende en gevarieerde mix van religieus erfgoed

We leven in een superdiverse samenleving. Naast heel wat culturen en tradities, brengt dit ook een veelheid van religies en levensbeschouwingen met zich mee. Dit leidt tot een boeiende en gevarieerde mix van religieus erfgoed. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebouwen, objecten, documenten en tradities. Niet alleen oude of waardevolle relicten zijn erfgoed, maar alles wat betekenis draagt en een verhaal vertelt.

Maar op welke manier wordt er zorg gedragen voor dit erfgoed? En welke noden zijn er aanwezig bij de diverse erediensten in Vlaanderen? In 2019-2020 voerden PARCUM en KADOC-KU Leuven onderzoek naar het erfgoed en de erfgoednoden van de anglicaanse, islamitische, israëlitische, orthodoxe en protestants-evangelische eredienst. Want zowel voor hun eigen werking als voor de bredere maatschappij is het belangrijk dit divers erfgoed op gepaste manier te onderhouden en te beheren. Met het project 'Hemelsbreed: divers religieus erfgoed in Vlaanderen’ werd voor het eerst het erfgoed en de erfgoednoden van deze erediensten in Vlaanderen in kaart gebracht. Voor de rooms-​katholieke eredienst werd zo’n onderzoek eerder al uitgevoerd.

Een grootschalige bevraging

In mei 2019 werden de geloofsgemeenschappen in het Vlaamse gewest bevraagd. Via een online bevraging werd gepeild naar de noden op het vlak van roerend (objecten, archief en documentatie), onroerend (gebouwen) en immaterieel erfgoed (tradities). Hiervoor werd samengewerkt met de koepelorganisaties van de erkende erediensten en het MAS (voor de provincie Antwerpen). Ruim 133 geloofsgemeenschappen vulden de bevraging in. Dit liet PARCUM en KADOC toe om per eredienst en per erfgoedsoort een analyse te maken.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen per erfgoedsoort? Welke vervolgacties kunnen daaraan worden gekoppeld? En hoe zullen PARCUM en KADOC in de toekomst verder inzetten op een duurzame zorg voor het divers religieus erfgoed in Vlaanderen? Het uitgebreide gegevenspakket laat ons toe om onze dienstverlening optimaal af te stemmen op de noden en behoeften van de doelgroepen.

Het uitgebreid onderzoeksrapport brengt alle bevindingen samen. Maar wil bovenal de krijtlijnen zetten voor toekomstige initiatieven. De resultaten van de ‘Hemelsbreed’-bevraging vormen dus geen eindpunt, maar zijn een opstap naar een actieplan rond het erfgoed van de anglicaanse, islamitische, israëlitische, orthodoxe en protestants-evangelische eredienst in Vlaanderen

Mockup Hemelsbreed

Andere interessante blogartikels