Van de wereld

25.10.2017 - 25.02.2018

Beelden van beslotenheid en bevrijding

Wat brengt een mens ertoe zich terug te trekken in een gesloten kloostergemeenschap, zich alle wereldse geneugten te ontzeggen, en te leven volgens strikte orderegels? Het christendom kent een lange en rijke traditie van religieuzen die kiezen voor een leven in afzondering. Van de wereld neemt u mee langs heremieten in de woestijn, kluizenaars in bossen, op bergen en in stadskerken, en religieuzen in kloosters, abdijen en begijnhoven. Ze zonderen zich af van de wereld, op zoek naar stilte en eenzaamheid, en in die eenzaamheid naar zichzelf én God. Toch keren zij zich hierbij niet áf van de wereld, integendeel, zij staan wel degelijk ín de wereld. In hun zoektocht naar God groeien ze van beslotenheid naar bevrijding, leggen ze tegelijk een weg af van deze wereld naar een andere. Daarin speelt het gebruik van beelden een belangrijke rol.

Van de wereld leidt u binnen in de Abdij van Park. U zult er getuige zijn van erfgoed uit kerken, kloosters en abdijen, erfgoed dat weet te verrassen en ontroeren, verbazen en inspireren. Laat u verwonderen door thema’s die vandaag even actueel zijn als voorheen. Want wie verlangt er soms niet naar zich af te zonderen van de wereld, ver weg van alle prikkels, op zoek naar rust en stilte? Treed binnen in de intimiteit van de Abdij van Park, sta stil, neem de tijd, en vooral: kijk.

Curator: Liesbet Kusters

Werkgroep: Peter Carpreau - Ludo Collin - Jan De Maeyer - Jan Klinckaert - Liesbet Kusters - Gerrit Vanden Bosch - Nick Van Uffelen

Medewerkers tentoonstelling: Candice Van Heghe - Loes Verschuren - Silke Claes - Julie Aerts