PARCUM laat bezoekers kennismaken met verschillende geloofsgemeenschappen

Op zaterdag 28 september trotseerden heel wat deelnemers het regenweer om een bezoek te brengen aan diverse Leuvense geloofsgemeenschappen.

Op zaterdag 28 september openden verschillende gebedshuizen in Leuven de deuren voor het grote publiek in het kader van ‘PARCUM breekt uit’. Na een succeseditie van vorig jaar, mochten de gemeenschappen ook dit jaar heel wat geïnteresseerden verwelkomen.

De deelnemers aan deze interreligieuze fietsroute trotseerden het regenweer om een bezoek te brengen aan diverse Leuvense gemeenschappen. Ze startten met een bezoek aan de expo ‘This is not a collection’ bij PARCUM. Vervolgens bezochten ze de barokke Sint-Jan-Evangelist kerk in de Abdij van Park.

De tweede stop was de Protestantse Kerk Leuven in de Mariakapel aan de Matadilaan. Predikant Ernst Veen en andere leden van de gemeenschap zorgden voor een warm onthaal met koffie en cake. Ondertussen speelde het orgel en werd er uitleg gegeven over het protestantse erfgoed. De laatste halte was de Studentenmoskee aan de Rijschoolstraat. Daar verwelkomden studenten Ilias en Dries de bezoekers en vond een dialoog plaats over actuele thema’s. Het was een boeiende namiddag met veel ruimte voor gesprek en kennismaking. 

Religie, en de daarbij horende gebouwen en tradities spreekt bij veel mensen nog tot de verbeelding. Het roept ook nog veel vragen op. De drempel om in dialoog te treden met (andere) geloofsgemeenschappen is voor veel mensen nog te hoog. Met dialoogactiviteiten zoals deze fietstocht, verkleinen we die stap en brengen we mensen dichter bij elkaar.