Allegorie op de dood c Borgers Devriendt

Expo Leuvens stadsfestival

16 oktober 2021 - 30 januari 2022

In het najaar van 2021 organiseert KU[N]ST Leuven, het samenwerkingsverband van de stad Leuven en de KU Leuven, een stadsbreed cultuurfestival. Centraal staat de oerknal, geformuleerd in 1931 door de Leuvense wetenschapper en priester Georges Lemaître. Het stadsfestival spitst zich toe op de verwondering van de kosmos en de plaats van de mens daarin, zoals gedacht en verbeeld door de eeuwen.

Qui est mort sans jamais être né?

Binnen het stadsfestival organiseert PARCUM een expo rond de oorsprongsgedachte vanuit religie en religieuze beleving. Welke plaats heeft de mens binnen het grote kosmologische verhaal? En wat is zijn oorsprong? Religie en religieuze kunst zijn een uiting van het typische en niet-aflatende menselijke verlangen om de wereld te begrijpen en vorm te geven.

Hoe komen religieuze verhalen en denkbeelden als de Hof van Eden, de Toren van Babel, ... tegemoet aan dat verlangen? En hoe verklaart de mens de schepping van de wereld en zichzelf? En wat met het einde?

Bij het begin hoort ook het einde. Ook de vraag 'Waar gaan wij naartoe?' dringt zich op. Als het menselijke leven eindig is, wat is dan de zin van het bestaan? Het hiernamaals als 'kosmologisch verlengstuk' biedt hiervoor een uitweg.

Utopie?

De expo gaat dieper in op de betekenis van religie in een grote kosmologisch verhaal. En de zingevende rol die religieuze kunst daarbij op zich neemt. En tegelijk... kan de mens grip krijgen op het leven en de eindigheid ervan? Is het geen utopisch verlangen, eigen aan de mens? En wat betekent dat voor de menselijke zingevingsvraag? Een expo die stof tot nadenken opwerpt!

Raam 3 Bekering GL PO 06 2b INT 5031 cor
Wordt verwacht

Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen

4.05.21 - 1.08.21

03.05.21 - 31.07.21

Ontdek negen eeuwen vol cultuur, religie, spiritualiteit, architectuur en zin voor schoonheid. Leer meer over Norbertus, de orde en haar bewogen geschiedenis. En ontdek de pas gerestaureerde historische ruimtes van de Abdij van Park.