To celebrate this jubilee year, twenty central panels from the restored stained glass windows will be returned to their historical location in the abbey’s cloister. In 2018 this stained glass series – created by renowned glass-painter Jan De Caumont between 1635 and 1643 – was added to the list of Flemish masterpieces.

Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen

4 mei 2021 - 29 augustus 2021

2021 is een bijzonder jaar voor Abdij van Park. De orde van de norbertijnen bestaat 900 jaar én de historische binnenruimtes van de abdij zijn weer te bezichtigen. Speciaal voor dit feestjaar wordt de overzichtsexpo 'Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen' op poten gezet. Via schilderijen, prenten en andere kunstobjecten ontdek je negen eeuwen vol cultuur, religie en zin voor schoonheid. Leer meer over Norbertus, de stichting van de orde en haar bewogen geschiedenis. Krijg een inkijk in hoe het leven in de abdij geordend was.

900 jaar norbertijnen

Omstreeks 1100 werd Norbertus getroffen door bliksem. Na een losbandig leven komt hij zo tot inkeer. Enkele jaren later, in 1121, begon hij in Prémontré een nieuwe kloosterorde: de norbertijnen. De daaropvolgende jaren zagen tientallen kloosters en abdijen in Europa het levenslicht, waaronder de Abdij van Park in 1129. In die periode oefende de orde een grote aantrekkingskracht uit. Geleidelijk ontstond een orde van zelfstandige abdijen die leefden volgens de regel van Augustinus. In de negen eeuwen van haar bestaan kende de orde periodes van bloei, maar ook van verval. De expo onderzoekt de culturele en maatschappelijke erfenis van de norbertijnen en de impact op de vele snijvlakken in de samenleving.

Voor deze gelegenheid worden de rijke en vaak verborgen pareltjes van de Brabantse abdijen bovengehaald. Stuk voor stuk geven ze duiding bij de religieuze, economische en culturele rol die de norbertijnen doorheen de eeuwen hebben gespeeld. Maar even goed sta je oog in oog met stukken die ooit toebehoorden aan de orde: een ontwerptekening van Rubens, het antifonarium Tsgrooten uit 1522, de Atlas Maior van Blaeu en een besloten hofje, ooit met veel zorg gemaakt door een norbertines. Aan de hand van topstukken, archiefdocumenten, unieke handschriften en liturgische objecten doorkruis je 900 jaar norbertijnen.

Het leven in de abdij

Abdij van Park is hét uitgelezen decor voor deze tentoonstelling. Middeleeuwse muurschilderingen, barokke glasramen, indrukwekkende stucplafonds en de 18de-eeuwse abtswoning brengen de geschiedenis van de norbertijnen tot leven. Wandel door de pas gerestaureerde historische ruimtes. Krijg zo een unieke inkijk in het dagelijks leven in de abdij. Hoe was een dag geordend? En wat waren de taken van de binnen- en buitenheren? Maak kennis met de abten van de abdij en hun rol.

Ook de historische kaartboeken uit de 17de eeuw worden bovengehaald. De norbertijnen drukten hun stempel op het landschap rond de abdij. De expo toont de omvang van het uitgestrekte grondbezit en het economisch belang van de abdij.

Verleden en heden

'Als de bliksem' kijkt vanuit de wortels van het verleden naar vandaag. De expo gaat in dialoog met de historische ruimtes van het topmonument Abdij van Park. De refter en de bibliotheek met hun barokke stucplafonds, de privé-vertrekken van de abt en de kloostergang met hun glasramenreeks uit de 17de eeuw zijn in al hun glorie te bewonderen.

Een unieke gelegenheid, once in a century ...