To celebrate this jubilee year, twenty central panels from the restored stained glass windows will be returned to their historical location in the abbey’s cloister. In 2018 this stained glass series – created by renowned glass-painter Jan De Caumont between 1635 and 1643 – was added to the list of Flemish masterpieces.

Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen

4 mei 2021 - 1 augustus 2021

In 2021 vieren de paters van de Abdij van Park de 900ste verjaardag van hun religieuze orde. Dat vieren ze met een grote internationale tentoonstelling in PARCUM.

De tentoonstelling 'Als de bliksem. 900 jaar norbertijnen' viert de 900ste verjaardag van de norbertijnerorde. Via schilderijen, prenten en andere kunstobjecten ontdek je negen eeuwen vol cultuur, religie, spiritualiteit, architectuur en zin voor schoonheid. Leer meer over Norbertus, de stichting van de orde en haar bewogen geschiedenis.

Verleden en toekomst

Norbertus wordt getroffen door bliksem en valt van zijn paard. Een moment met een grote impact: zijn bekering. Enkele jaren later, in 1121, richt hij de orde van Prémontré op. De expo gaat dieper in op de impact van de premonstratenzers op de vele snijvlakken in de samenleving. De rijke en vaak verborgen pareltjes van de Brabantse abdijen worden bovengehaald. Maar even goed sta je oog in oog met stukken die ooit toebehoorden aan de orde: een ontwerptekening van Rubens, dé Parkbijbel uit 1148 en het schitterende kaartenboek van de abdij van Averbode.

'Als de bliksem' kijkt vanuit de wortels van het verleden naar vandaag. En neemt de religieuze orde onder de loep, in een tijd waarin de mens net als zoveel eeuwen geleden op zoek is naar zingeving, authenticiteit en schoonheid.

Een goed bewaarde parel

'Als de bliksem' gaat in dialoog met de historische ruimtes van het topmonument Abdij van Park. Na tal van restauraties blijven de parels van de abdij niet langer verborgen. Samen met de expo worden de historische ruimtes terug opengesteld. De refter en de bibliotheek met hun barokke stucwerkplafonds, de privé-vertrekken van de abt en de kloostergang met hun glasramenreeks uit de 17de eeuw zijn in al hun glorie te bewonderen.

Een unieke gelegenheid, once in a century...

Allegorie op de dood c Borgers Devriendt
Wordt verwacht

Expo Leuvens stadsfestival

16.10.21 - 30.01.22

16.10.21 - 30.01.22

In het najaar van 2021 organiseert KU[N]ST Leuven een stadsbreed cultuurfestival over de oerknal. Binnen het stadsfestival organiseert PARCUM een expo rond de oorsprongsgedachte vanuit religie en religieuze beleving.