Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Kerkelijk textiel

Kerkelijk textiel

In kerken en kloosters wordt heel wat textiel bewaard. Een groot deel daarvan stamt uit de 19de en 20ste eeuw. Het textiel uit deze periode is niet alleen overvloedig aanwezig, maar ook meestal nog in tamelijk goede staat. Over dit omvangrijke erfgoed was in Vlaanderen nog maar weinig onderzoek verricht. Het CRKC onderzocht de geschiedenis en de productie van het kerkelijk textiel in Vlaanderen en Brussel vanaf de 19de eeuw tot aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).

Het boek ‘Kerkelijk textiel in Vlaanderen en Brussel’ is de neerslag van dit onderzoek. De geschiedenis van de paramentiek doorheen de 19de en 20ste eeuw wordt uitvoerig belicht. Daarbij komen maatschappelijke, liturgische en stilistische evoluties, maar ook de gebruikte materialen en technieken aan bod.

Het boek geeft een beeld van de productie van dit kerkelijk textiel door lokale ateliers in diverse steden en regio’s en door verschillende religieuze congregaties. Vijfentwintig ateliers worden nader bekeken. Bovendien biedt het boek een overzicht van de ateliers per stad, met de namen van meer dan driehonderd paramentenmakers in Vlaanderen en Brussel.
Een groot deel van dit materiaal werd nooit eerder ten gronde onderzocht of gepubliceerd.

Prijs: € 10

Kerkelijke textiel