© Simonne Wouters

Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelares - Bibliotheek Hoeselt

Kerkfabriek en gemeente vullen elkaar perfect aan in deze nevenbestemming van eredienst en bibliotheekruimte.

Oude naam
Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelares
Locatie
Onze-Lieve-Vrouwplein 1
3730 Hoeselt
Routebeschrijving
Functie
Cultuur
Publieke ruimte
Type bestemming
Nevenbestemming (gedeeld gebruik)
Beschermingsstatuut
Geen
Parochiekerk
Ja

Een beknopte geschiedenis

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelares in het landelijke Neder te Hoeselt is een eenvoudige Interbellumkerk die dateert van 1934-1935. Het ontwerp werd aangeleverd door architect A. Bresser uit Gent. Het gebouw onderging in de 20ste eeuw één enkele structurele wijziging, namelijk de toevoeging van een lagere travee met een portaal aan de westzijde in 1966.

© Agentschap Onroerend Erfgoed
© Agentschap Onroerend Erfgoed

Gemeentelijke bibliotheek

Snel na het verschijnen van de Conceptnota "Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk" (2011) en in de aanloop naar een nieuwe meerjarenplanning nam de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelareskerk contact op met de gemeente om een nevenbestemming van de kerk te bespreken. Er bestond immers een nood aan een nieuw verhaal voor het kerkgebouw. De kerk werd steeds minder gebruikt en volgens de nieuwe pastorale plannen zouden ook de weekendvieringen wegvallen. Deze zouden blijven doorgaan in slechts drie van de zeven parochiekerken in de kerkdorpen van Hoeselt. De andere kerken zouden open blijven voor de eredienst, evenwel zonder de wekelijkse liturgie, maar zouden daarnaast in aanmerking komen voor een nevenbestemming. Zo biedt de Sint-Hubertuskerk te Hern onderdak aan de Sint-Vincentiusconferentie. De toekomst voor de Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelareskerk werd gevonden in een nieuwe ruimte voor de gemeentelijke bibliotheek.

© Simonne Wouters
© Simonne Wouters

Financiering

Om het project financieel rond te krijgen verkocht de kerkfabriek twee opbrengsteigendommen om daarna het geld te herinvesteren in de nevenbestemming. In ruil daarvoor betaalt de gemeente een huursom voor het gebruik van de bibliotheekruimte in de kerk. Beide partijen sloten hiervoor een langlopende huurovereenkomst af. Voor de nevenbestemming van de kerk kon de kerkfabriek rekenen op €170.000 subsidies van de Vlaamse overheid. De gemeente paste nog €200.000 bij. De gas- , elektriciteits- en waterrekening voor het gebruik van zowel bibliotheek als de nieuwe eredienstruimte wordt betaald door de gemeente.

Box-in-box

Na de goedkeuring van de bisschop van Hasselt, Mgr. Patrick Hoogmartens, en de gemeente kon het project van start gaan. De kerkfabriek nam hiervoor architect Pieter Verjans onder de arm. Hij ontwierp een box-in-box die voldoet aan alle hedendaagse comfort- en veiligheidseisen. De grondige nevenbestemmingswerken werden uitgevoerd door aannemer Vandereyt. In het schip verrees een nieuwe houten doos en er werd een nieuwe toegang gecreëerd. Het koor van de kerk, een derde van haar totale oppervlakte, is nog steeds in gebruik als ruimte voor de eredienst en heeft tot tachtig zitplaatsen. Twee derde van de ruimte wordt ingenomen door de nieuwe bibliotheek. Er werd ook een nieuwe verdieping gecreëerd ter hoogte van de vroegere hoogzaal. De zijbeuken die nu deel uitmaken van de nieuwe ruimte, zijn momenteel opgevat als tentoonstellingsruimte. De geschilderde kruisweg die dateert van tijdens de bouwperiode is nog steeds zichtbaar.

© Simonne Wouters
© Simonne Wouters

Kerk herleeft

Tot grote voldoening van de plaatselijke gemeenschap is de kerk dankzij haar nevenbestemming meer open dan vroeger. Door de permanentie van de bibliotheek is er immers meer sociale controle. Sindsdien worden er regelmatig kaarsjes gebrand. Bij kerkelijke feesten worden er door de plaatselijke geloofsgemeenschap gebeds- of eucharistievieringen gehouden.

© Simonne Wouters
© Simonne Wouters

Ook in Diksmuide, Kaulille en Wielsbeke kreeg de gemeentelijke bibliotheek een plek in een kerk.

 • © Simonne Wouters
  © Simonne Wouters
 • © Simonne Wouters
  © Simonne Wouters
 • © Simonne Wouters
  © Simonne Wouters
 • © Simonne Wouters
  © Simonne Wouters
 • © Simonne Wouters
  © Simonne Wouters
 • © Simonne Wouters
  © Simonne Wouters
 • © Simonne Wouters
  © Simonne Wouters
 • © Simonne Wouters
  © Simonne Wouters
 • © Simonne Wouters
  © Simonne Wouters
 • © Simonne Wouters
  © Simonne Wouters
 • © Simonne Wouters
  © Simonne Wouters
 • © Simonne Wouters
  © Simonne Wouters
 • © Agentschap Onroerend Erfgoed
  © Agentschap Onroerend Erfgoed
 • © Agentschap Onroerend Erfgoed
  © Agentschap Onroerend Erfgoed

Andere herbestemde kerken