© Wyckaert-Dezutter

Heilige Magdalenakerk

Deze ecologische kerk is naast een liturgische ruimte ook het hoofdkwartier van YOT, een labo voor levensbeschouwing..

Oude naam
Heilige Magdalenakerk
Locatie
Schaarstraat
8000 Brugge
Routebeschrijving
Functie
Sociaal
Cultuur
Publieke ruimte
Spiritueel
Type bestemming
Valorisatie
Nevenbestemming (multifunctioneel gebruik)
Beschermingsstatuut
Monument
Parochiekerk
Ja

Gesamtkunstwerk

De Brugse parochiekerk Heilige Magdalena en Heilige Catharina dateert uit 1853 en is één van de vroegste neogotische kerken op het vasteland. De Engelse opvattingen die aansluiten bij de zogenaamde archeologische gotiek, zijn terug te vinden in het gebouw. Dankzij het in 1910 afgewerkte interieur, kan spreken over een uniek neogotisch Gesamtkunstwerk van architectuur, meubilair, decoratie en kleurgebruik. De kerk is een beschermd monument gelegen in het zuiden van het Astridpark.

© Wim Van Nueten
© Wim Van Nueten

Labo voor levensbeschouwing

Tot op heden behoudt de Heilige Magdalena haar statuut als parochiekerk. Tegelijkertijd is ze de thuis van YOT, een labo voor levensbeschouwing. Als kleine organisatie wil YOT beweging brengen op het domein van zingeving en spiritualiteit. Door hun activiteiten in de Magdalenakerk, maar ook in de nabijgelegen pastorie willen ze zichzelf en anderen uitdagen om na te denken over de functie en het gebruik van kerken en pastoriewoningen.

YOT is ontstaan ten tijde van Brugge Europese Culturele Hoofdstad in 2002 in en rond de Magdalenakerk. In het kader daarvan onderging de binneninrichting van deze kerk een originele en radicale architecturale ingreep. Centraal in het schip plaatste men multifunctioneel platform, terwijl het koor helemaal heringericht werd. De bergruimten ten westen van het koor zijn omgetoverd tot bezinningswoningen.

Weefsel van zingeving

Het YOT-project onderzoekt hoe het kerkgebouw kan worden geherwaardeerd tot een plaats voor spiritualiteitsbeleving voor een grote groep van mensen met verschillende levensvisies. Het is een experiment rond ruimte, mens en religie.

Via een tentoonstelling van hedendaagse kunst, ‘Agora’, ontstaat binnen het inspirerende en historische gebouw een zichtbaar en onzichtbaar weefsel van zingeving. In de tijdelijke verhalenkamer en koffiebar nodigt YOT Bruggelingen en passanten uit om verhalen te vertellen en naar elkaars verhalen te luisteren. Het kerkgebouw is immers al eeuwenlang een plaats waar mensen verhalen over het mysterie van het leven met elkaar delen.

© Wim Van Nueten
© Wim Van Nueten

Ecokerk

Vanaf 2019 heeft de kerk de ambitie om enkel duurzame, groene energie te gebruiken. Dit wordt mogelijk gemaakt door verschillende ingrepen: vernieuwing elektriciteit, sanering mazoutketel, ledverlichting en de installatie van dertig infrarood lange golf panelen.

De Heilige Magdalenakerk is de eerste kerk in Vlaanderen die dit type van infraroodverwarming gebruikt. Infraroodverwarming verwarmt mensen en objecten, maar niet de lucht, Dit type van verwarming is dan ook ideaal voor grote ruimtes zoals kerken, omdat men de infraroodverwarming zonaal kan gebruiken.

  • © Wyckaert-Dezutter
    © Wyckaert-Dezutter
  • © Wim Van Nueten
    © Wim Van Nueten
  • © Wim Van Nueten
    © Wim Van Nueten

Andere herbestemde kerken