Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Preventieve maatregelen

Met enkele eenvoudige maatregelen kan je de veiligheid van je kerkgebouw al aanzienlijk verbeteren.

Brand en bliksem

Het risico op een brand is wellicht kleiner dan het risico op diefstal, vandalisme of andere ongelukken. Maar als er toch brand ontstaat, kan die enorme schade aanrichten. Een brand kan zorgen voor rook- en roetschade, maar ook waterschade door de bluswerken. In het slechtste geval gaat de inboedel of zelfs het gehele kerkgebouw onherroepelijk verloren. De juiste voorzorgen en een goede oplettendheid kunnen brand vermijden of ten minste de schade zoveel mogelijk beperken.

Kerk Anzegem Brand

Tien tips voor een brandveilige kerk

Met deze tien eenvoudige tips kan je de brandveiligheid van je kerkgebouw aanzienlijk verbeteren.

Diefstal en vandalisme

Ruim de helft van de parochiekerken in Vlaanderen zijn gesloten buiten de uren van de eredienst. De belangrijkste reden voor kerkbesturen om de deuren te sluiten is angst voor diefstal en vandalisme. Nochtans zal iemand met slechte bedoelingen net afgeschrikt worden door de aanwezigheid van bezoekers. Het openhouden van de kerk doorheen de dag is dus zeker het overwegen waard. Met een goede organisatie en enkele eenvoudige en gerichte maatregelen kan je met beperkte middelen al heel wat realiseren op vlak van diefstalpreventie.

Waterschade

Waterschade is in veel gebouwen een te duchten vijand. Zeker in de buurt van erfgoedcollecties kan water erg veel schade aanrichten. Denk maar aan een lekkend dak, een gesprongen water- of afvoerleiding of opstijgend vocht in de muren. Maar ook overstromingen of waterschade door bluswerken bij een brand kunnen het erfgoed bedreigen.