Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Onze diensten

Iedereen kan bij ons terecht met al zijn vragen of problemen rond religieus erfgoed en het beheer ervan. We proberen je zo snel mogelijk verder te helpen, met een concreet antwoord of met een doorverwijzing naar een andere organisatie.

Algemeen advies

De erfgoedexperten van PARCUM adviseren en informeren jou en je team over alle aspecten van religieus erfgoed:

  • wet- en regelgeving
  • valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming
  • kerkenbeleidsplannen
  • behoud, beheer en restauratie van gebouwen of kunstvoorwerpen
  • veiligheidszorg
  • inventarisatie van objecten en collectiebeheer
  • kunsthistorisch advies (iconografie, dateringen, toeschrijvingen…) en expertise
  • archief- en bibliotheekzorg
  • ...

Intensieve begeleiding op maat van jouw gebouw of project

Begeleiding gaat verder dan algemeen advies en duidt op maatwerk. Ons team stelt zijn expertise ter beschikking aan religieuze instellingen en erfgoedorganisaties, bijvoorbeeld bij de begeleiding van projecten en bij de herbestemming van erfgoedcollecties. We streven daarbij steeds naar een integrale aanpak, gedragen door alle betrokken partijen.

Welk kostenplaatje hangt daar aan?

Algemene adviezen kunnen meestal per mail of telefonisch worden behandeld en zijn kosteloos. Soms rekenen we eventuele onkosten aan, bijvoorbeeld wanneer een medewerker ter plaatse komt. Bij uitgebreider advies op maat spreken we over een begeleiding. Moeten we voor het advies meer dan één dag ter plaatse komen, worden kostenaangerekend op basis van een offerte.

Voor een intensieve begeleiding vragen we een vergoeding op basis van een vooraf opgestelde kostenraming en rekening houdend met de werklast en tijdsbesteding.

Vormingen

De erfgoedexperten van Parcum geven lezingen en workshops over verschillende aspecten van religieus erfgoed. Dit doen we bij voorkeur op activiteiten die een grote doelgroep aanspreken, bijvoorbeeld op niveau van een bisdom, een dekenaat, een provincie, een gemeente... De vormingen zijn gericht op de beheerders van het religieus erfgoed, de erfgoedprofessionals en andere geïnteresseerden.

Zijn die opleidingen betalend?

Vorming op vraag van een publieke instelling (provinciebestuur, gemeentebestuur, bisdom, erfgoedcel ...) is kosteloos (m.u.v. vervoerskosten). Voor vormingen, lezingen en workshops voor privéorganisatoren wordt een vergoeding aangerekend per dagdeel.

Benieuwd naar de toekomstige vormingen?

Hou dan zeker onze agenda in het oog, en ontdek welke opleidingen rond erfgoed er in jouw regio worden gegeven.