Kelk van abt Libert de Paepe

Joachim De Mayere, 1661
Zilver, verguld

Uit de zilvermerken op deze kelk valt af te leiden dat het stuk in 1661 in Brussel vervaardigd werd door zilversmid Joachim De Mayere. De rijk versierde kelk heeft op de voet vier medaillons met voorstellingen die verwijzen naar Libert de Pape, abt van de Abdij van Park van 1648 tot 1682. Twee medaillons bevatten de beeltenissen van de heiligen Norbertus en Libertus. De twee andere dragen het wapen van de Abdij van Park en het persoonlijk wapen van Libert de Pape.

Bekijk op erfgoedplus.be >