De bewening van Christus

Toegeschreven aan Maarten van Heemskerck, tweede kwart 16de eeuw
Olieverf op paneel

Dit paneel met de ‘Bewening van Christus’ betrekt ons als toeschouwer onmiddellijk bij het tafereel. De intieme focus van het werk plaatst de emotionele interactie tussen Christus en Maria centraal. Deze laatste buigt zich in tranen naar haar lijdende Zoon terwijl ze Hem ondersteunt. In haar houding weerspiegelt Maria de pose van Christus en geeft zo letterlijk gestalte aan haar mede-lijden. De uiterst realistische weergave van de verschillende texturen en materialen getuigt van de grote kunde van de kunstenaar. Links en rechts van de centrale scène, tegen een donkere achtergrond, vervolledigen Johannes de Doper en Maria Magdalena het tafereel.

Het schilderij wordt op basis van stilistische kenmerken toegeschreven aan de Haarlemse schilder Maarten van Heemskerck (1498-1574). Hij leerde het schildersvak bij Cornelis Willemsz en diens leerling Jan van Scorel. Na een studiereis in Rome van 1532 tot 1536 vestigde Van Heemskerck zich opnieuw in Haarlem, waar hij tot zijn dood bleef wonen en werken. Dit paneel dateert uit de periode na zijn terugkeer uit Italië.