Catalogus 'Pieter Jozef Verhaghen. In het spoor van Rubens'

Met de publicatie naar aanleiding van de tentoonstellingen in het Stedelijk Museum van Aarschot, M in Leuven en het Museum Parkabdij (2011) is een nieuw standaardwerk over deze kunstenaar gerealiseerd, het eerste sinds de monografie over Verhaghen in 1932 van de hand van conservator Victor Demunter. De auteurs Peter Carpreau, Jo De Cuyper, Jan Gerits, Thomas Matei, Tessa Proost en Veronique Vandekerchove hebben nieuw onderzoek gevoerd naar het leven en het werk van de achttiende-eeuwse schilder. Hun onderzoeksresultaten vinden een neerslag in de essays en laten toe een breed en genuanceerd beeld te schetsen van zowel de kunstenaar als de familieman die Verhaghen was, van de leerschool die hij heeft gelopen en van de internationale faam die hij met zijn schilderkunst wist te verwerven. Uitgebreide catalogusnota's begeleiden de tentoongestelde kunstwerken die in fraaie afbeeldingen het tweede deel van het boek uitmaken en zo een blik bieden op een belangrijk deel van Verhaghens schilderijen en tekeningen. Het boek verbeeldt een kunstenaar met zijn oeuvre die zijn hele carriere in het voetspoor van Rubens is getreden, en die hiermee een verdiende herwaardering krijgt.

Prijs: € 10

Pieter Jozef Verhaghen