Marie bellando mitjans 1 Zqu M1n8 G2 M unsplash

Stel je kandidaat voor het projectbureau 'Herbestemming Kerken'

15 januari 2020

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 21 april 2020 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject.

Zevende oproep: Begeleiding bij her- of nevenbestemming van parochiekerken

Het Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert zijn zevende en laatste oproep. En daarmee ook ineens de laatste oproep. Dit aanbod is bedoeld voor gemeentebesturen en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. Het indienen van een aanvraag geeft aanleiding tot een vrijblijvend gesprek. Waarna je kan beslissen om het het traject op te starten.

Oproep7 0

Alle details over de procedure, de kosten en de timing van het traject kan je nalezen in het infodocument. Je deelname aanvragen gebeurt door het aanvraagformulier via mail te bezorgen aan projectbureau@herbestemmingkerken.be. De uiterste datum van indienen is 21 april 2020.

Andere interessante blogartikels