Theodoor van Loon. Een schilder in dienst van de Contrareformatie

10/12/19 vanaf 19:00

Dr. Sabine van Sprang is expert in het oeuvre van schilder Theodoor van Loon. Zij neemt je mee naar de 17de eeuw en schetst de uitzonderlijke rol van de kunstenaar en zijn werk voor zijn tijd.

Lezing

Vorig jaar organiseerde Bozar samen met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België de allereerste tentoonstelling over Theodoor van Loon (1581/82 – 1649). Sabine van Sprang (directeur Academia Belgica) vertelt over de niet te onderschatten invloed van de kunstenaar op de beeldtaal van zijn tijd.

Zijn reizen naar Rome hadden een duidelijke invloed op het werk van Van Loon. De Eeuwige Stad was de toenmalige hoofdstad van de kunst en bovendien de zetel van de pauselijke macht. Theodoor van Loon raakte er gebeten door de avant-garde van de post-tridentijnse kunst. Na zijn terugkeer in de Zuidelijke Nederlanden speelde de kunstenaar een belangrijke rol in het bepalen en verspreiden van de nieuwe picturale taal, die mee gestalte zou geven aan de spirituele vernieuwing die de katholieke kerk met de Contrareformatie beoogde. 

Deze lezing zal dit bijzondere aspect van Van Loons leven en werk nader toelichten.

PRAKTISCH

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.