Dialoogforum | Religie - Helend - Verdelend

21/01/19

Tijdens het dialoogforum wordt het thema van de tentoonstelling door diverse lezingen verder uitgediept.

Lezing

Wat is de betekenis van religie in oorlog en vrede? Hoe komen de aspecten conflict en verzoening naar voor in de islam? En welke rol spelen kunst en erfgoed in tijden van oorlog?

Tijdens dit dialoogforum buigen verschillende sprekers zich over deze vragen. De dag wordt ingeleid met een keynote-lezing door prof. dr. Jan De Volder over de precaire verhouding tussen religie, conflict en verzoening. Ahmed Azzouz komt vertellen over de betekenis van die aspecten binnen het islamitische geloof. Vervolgens neemt Gust De Preter je mee langs religieuze oorlogen. Na de middag brengt Erik Locht een uiteenzetting over religieus erfgoed in conflictgebieden. Als afsluiter van de dag neemt een gids samen met iemand uit een andere cultuur je mee in de tentoonstelling Religie - Helend - Verdelend.

Programma

9.00 uOnthaal met koffie en thee
9.30 uWelkom en inleiding
9.45 uIslam en christendom. Gedoemd om te botsen? - prof. dr. Jan De Volder (KU Leuven)
10.45 uDe verhouding tussen religie, conflict en verzoening in de islam -  Ahmed Azzouz
11.30 uKoffiepauze
11.50 uKruistochten nog altijd actueel? Feiten, beeldvorming en ... fake news - Gust De Preter (Orbit vzw)
12.35 uVragenronde
12.50 uBroodjeslunch
13.45 uErfgoed in de frontlinie - Erik Locht (Koninklijke Landmacht Nederland - School voor Vredesmissies)
14.30 uVragenronde
14.45 uBezoek tentoonstelling Religie - Helend - Verdelend met dialooggidsen
16.15 uReceptie

Inschrijven

VOLZET
Gelieve het correcte bedrag van uw inschrijving te storten op rekeningnummer BE09 2300 7277 3157 met vermelding 'Dialoogforum' en de namen van de deelnemers waarvoor u betaalt. Uw inschrijving is pas definitief na voltooiing van deze betaling.

Indien u een factuur wenst, neem dan contact op via info@parcum.be.

Tickets

€ 30 (incl. lunch, toegang en rondleiding in PARCUM)