Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding

25/10/17 - 25/02/18

Wat brengt een mens ertoe zich terug te trekken in een gesloten kloostergemeenschap, zich alle wereldse geneugten te ontzeggen, en te leven volgens strikte orderegels?

Tentoonstelling

Wat brengt een mens ertoe zich terug te trekken in een gesloten kloostergemeenschap, zich alle wereldse geneugten te ontzeggen, en te leven volgens strikte orderegels? Het christendom kent een lange en rijke traditie van religieuzen die kiezen voor een leven in afzondering. Van de wereld neemt u mee langs heremieten in de woestijn, kluizenaars in bossen, op bergen en in stadskerken, en religieuzen in kloosters, abdijen en begijnhoven. Ze zonderen zich af van de wereld, op zoek naar stilte en eenzaamheid, en in die eenzaamheid naar zichzelf én God. Toch keren zij zich hierbij niet áf van de wereld, integendeel, zij staan wel degelijk ín de wereld. In hun zoektocht naar God groeien ze van beslotenheid naar bevrijding, leggen ze tegelijk een weg af van deze wereld naar een andere. Daarin speelt het gebruik van beelden een belangrijke rol.

Van de wereld leidt u binnen in de Abdij van Park. U zult er getuige zijn van erfgoed uit kerken, kloosters en abdijen, erfgoed dat weet te verrassen en ontroeren, verbazen en inspireren. Maar ook van nieuw en bestaand werk van onder andere Mario De BrabandereMarlene DumasAnn Veronica Janssens en Gustave Van de Woestyne. Laat u verwonderen door thema’s die vandaag even actueel zijn als voorheen. Want wie verlangt er soms niet naar zich af te zonderen van de wereld, ver weg van alle prikkels, op zoek naar rust en stilte? Treed binnen in de intimiteit van de Abdij van Park, sta stil, neem de tijd, en vooral: kijk.

Openingsuren


Het museum is momenteel gesloten. Wij openen terug op 11.12.2019

Tickets

10 euro | standaard
8 euro | kortinghouder
5 euro | 12 - 18 jaar
gratis | < 12 jaar, ICOM

Inclusief audiogids